Organiziranost

Družba je organizirana kot gospodarska družba z omejeno odgovornostjo, ki prvenstveno opravlja obvezne in izbirne gospodarske javne službe na podlagi Zakona o varstvu okolja in Zakona o gospodarskih javnih službah.

Delovni proces v podjetju je organiziran v:

 • finančno splošnem sektorju, ki opravlja upravn0, finančno in organizacijsko dejavnost podjetja. Delo je organizirano v obliki finančno splošne službe,
 • tehničnem sektorju, kjer se izvaja osnovna dejavnost podjetja. Tu so organizirane naslednje enote:
  • tehnična enota,
  • ravnanje z odpadki,
  • odvajanje in čiščenje voda,
  • energetika,
  • pogrebna dejavnost.

Delo med sektorji podjetja koordinira in usmerja direktor podjetja.

Zastavljene naloge izvaja 60 redno zaposlenih (31.12.2008).