Oprema

Avtocisterna za prevoz odplak in prevoz Kanalizacij (KANAL JET 10+4) 133_vozilo_za_odvoz_odpadkov_in_pranje_posod 134_prevzem_nove_opreme_v_letu_2006 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 138_kotlovnica_kotel_na_lesno_biomaso_kocevje 139_kotlovnica_kotel_na_lesno_biomaso_kocevje_2 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 141_odlagalisce_za_nenevarne_odpadke_v_mozlju_2 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 143_odlagalisce_za_nenevarne_odpadke_v_mozlju_4 OLYMPUS DIGITAL CAMERA