Oljni zbiralniki postavljeni tudi v občini Kostel

Občinam, kjer uporabniki lahko odpadno jedilno olje, ki je nastalo pri pripravi jedi, oddate v ulične zbiralnike, se je pridružila tudi občina Kostel. Oljni zbiralniki so nameščeni na ekoloških otokih v Kužlju, Banja Loki in Potoku .

Za zbiranje odpadnega olja lahko uporabite katerokoli prazno embalažo, ki ne pušča, kot so npr. prazne plastenke ali steklenice pijač, kozarci za vlaganje ipd. Naprošamo, da olje pred zlivanjem precedite in mu odstranite nečistoče. Ko boste olje odlili v oljni zbiralnik (embalažo temeljito izpraznite, da iz nje več ne kaplja), prazno embalažo ponovno uporabite. Če pa jo morate zavreči, pa jo odložite v strezen zabojnik (stekleno embalažo v zelen zabojnik za steklo, plastično embalažo pa v rumen zabojnik za embalažo).

Odlaganje prazne plastične embalaže v zabojnik za papir ali v zabojnik za steklo ni ustrezen način ravnanja z odpadki.

Oljni zbiralniki se postavljajo z namenom izboljšati kakovost življenja občanom, dvigniti okoljko ozaveščenost in ohraniti okolje tudi v prihodnje. Ker smo lahko dobri le, če delujemo skupaj, vas prosimo, da sledite navodilom.

Lokacije vse oljnih zbiralnikov si lahko ogledate na zemljevidu ekoloških otokov.

OJO_Kuželj