Odvoz odpadkov v poletnih mesecih

Obveščamo vas, da bodo naše smetarske ekipe od ponedeljka, 6. julija 2020, dalje s pobiranjem odpadkov pričele ob 6. uri. Poskrbite, da bodo vaši zabojniki pravočasno pripravljeni na primernem prevzemnem mestu ob javni površini. V primeru cestne zapore zabojnike pripravite do vam najbližje zapore. Za nepraznjenje zabojnikov, ki niso pravočasno ali ustrezno pripravljeni, ne nosimo odgovornosti. Skladno s 3. odstavkom 14. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Kočevje (Ur. l. RS, št. 50/2015 in 10/2017) mora uporabnik zabojnike na prevzemno mesto pripraviti najkasneje do 6. ure na dan odvoza in jih po odvozu v najkrajšem možnem času, najkasneje pa naslednji dan, odpeljati nazaj.

Prav tako nismo dolžni izprazniti zabojnikov, v kolikor je njihova vsebina neprimerna.