Odpadki

CENIK JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOČEVJE

Cenik gospodarskih javnih služb v občini Kočevje

Občina Kočevje v letu 2018 subvencionira ceno izvajanja zbiranja komunalnih odpadkov gospodinjstvom v višini 30 % – SKLEP o določitvi višine subvencioniranja storitve zbiranja komunalnih odpadkov

SKLEP o določitvi cen JS ravnanja s komunalnimi odpadki

Cenik ravnanja z odpadki v okviru izvajanja javne službe velja od 1.1.2018 dalje, cene so brez DDV.

*Sprejem gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest (izven javne službe): 182,00 €/t brez DDV. Cena velja od 26.3.2018 dalje.

**Sprejem odpadkov izven javne službe: cena prevzemnika + 30 % (npr. sprejem gradbenih odpadkov: ploščice in keramika, beton, opeka, mešanice betona, opek, ploščic in keramike, mešani gradbeni odpadki iz rušenja objektov; cena med 17 in 20 €/t brez DDV; odpadki ne smejo vsebovati nečistoč kot npr. steklena volna, plastične in kovinske posode, papirnate vreče ali vseh ostalih odpadkov)

 

CENIK JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOSTEL

Občina Kostel subvencionira ceno izvajanja zbiranja komunalnih odpadkov gospodinjstvom, pri katerih ima vsaj ena (1) oseba prijavljeno stalno prebivališče v občini Kostel, v višini 40 % – Sklep o določitvi višine subvencioniranja storitve zbiranja komunalnih odpadkov

Sklep o določitvi cen JS ravnanja s komunalnimi odpadki in Sklep o popravku sklepa

Cenik ravnanja z odpadki v okviru izvajanja javne službe velja od 1.10.2015 dalje, cene so brez DDV.

*Sprejem gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest (izven javne službe): 182,00 €/t brez DDV. Cena velja od 26.3.2018 dalje.

**Sprejem odpadkov izven javne službe: cena prevzemnika + 30 %.

Cenik javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kostel