Odpadki

CENIK JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOČEVJE

Cenik gospodarskih javnih služb v občini Kočevje

Občina Kočevje v letu 2019 subvencionira ceno izvajanja zbiranja komunalnih odpadkov gospodinjstvom v višini 25 % – SKLEP o določitvi višine subvencioniranja storitve zbiranja komunalnih odpadkov

SKLEP o določitvi cen JS ravnanja s komunalnimi odpadki

Cenik ravnanja z odpadki v okviru izvajanja javne službe velja od 1.1.2019 dalje, cene so brez DDV.

 

Sprejem gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest (izven javne službe): 182,00 €/t brez DDV oziroma 199,29 €/t z DDV. Cena velja od 26.3.2018 dalje.

 

Sprejem odpadkov izven javne službe: cena prevzemnika + 30 % (npr. sprejem gradbenih odpadkov: ploščice in keramika, beton, opeka, mešanice betona, opek, ploščic in keramike, mešani gradbeni odpadki iz rušenja objektov; cena med 17 in 20 €/t brez DDV; gradbeni odpadki ne smejo vsebovati nečistoč kot npr. les, železo, steklena volna, plastične in kovinske posode, papirnate vreče ali vseh ostalih odpadkov).

 

CENIK JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOSTEL

Občina Kostel subvencionira ceno izvajanja zbiranja komunalnih odpadkov gospodinjstvom, pri katerih ima vsaj ena (1) oseba prijavljeno stalno prebivališče v občini Kostel, v višini 40 % – Sklep o določitvi višine subvencioniranja storitve zbiranja komunalnih odpadkov

Sklep o določitvi cen JS ravnanja s komunalnimi odpadki in Sklep o popravku sklepa

Cenik ravnanja z odpadki v okviru izvajanja javne službe velja od 1.10.2015 dalje, cene so brez DDV.

 

Sprejem gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest (izven javne službe): 182,00 €/t brez DDV oziroma 199,29 €/t z DDV. Cena velja od 26.3.2018 dalje.

 

Sprejem odpadkov izven javne službe: cena prevzemnika + 30 % (npr. sprejem gradbenih odpadkov: ploščice in keramika, beton, opeka, mešanice betona, opek, ploščic in keramike, mešani gradbeni odpadki iz rušenja objektov; cena med 17 in 20 €/t brez DDV; gradbeni odpadki ne smejo vsebovati nečistoč kot npr. les, železo, steklena volna, plastične in kovinske posode, papirnate vreče ali vseh ostalih odpadkov).

Cenik javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kostel

 

Cenik prodaje biorazgradljivih vrečk za kuhinjski košek in biorazgradljivih podlog za zaščito bio zabojnika

nazivenota% DDVcena brez DDV v €DDV v €cena z DDV v €
BIO VREČKA 10 l 43 x 45 cm
(30 vrečk v kos role)
kos22,02,21310,492,70
BIO PODLOGA 120 l
(10 podlog v kos zloženki)
kos22,05,74001,267,00

Cenik je veljaven od 12.9.2018 dalje