Odpadki

CENIK JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOČEVJE

Cenik gospodarskih javnih služb v občini Kočevje

Občina Kočevje v letu 2017 subvencionira ceno izvajanja zbiranja komunalnih odpadkov gospodinjstvom v višini 35 % – SKLEP o določitvi višine subvencioniranja storitve zbiranja komunalnih odpadkov

SKLEP o določitvi cen JS ravnanja s komunalnimi odpadki

Cenik ravnanja z odpadki v okviru izvajanja javne službe velja od 1.1.2017 dalje, cene so brez DDV.

*Sprejem gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest (izven javne službe): 142,35 €/t brez DDV. Cena velja od 1.11.2015 dalje.

**Sprejem odpadkov izven javne službe: cena prevzemnika + 30 %.

 

CENIK JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOSTEL

Občina Kostel subvencionira ceno izvajanja zbiranja komunalnih odpadkov gospodinjstvom, pri katerih ima vsaj ena (1) oseba prijavljeno stalno prebivališče v občini Kostel, v višini 40 % – Sklep o določitvi višine subvencioniranja storitve zbiranja komunalnih odpadkov

Sklep o določitvi cen JS ravnanja s komunalnimi odpadki in Sklep o popravku sklepa

Cenik ravnanja z odpadki v okviru izvajanja javne službe velja od 1.10.2015 dalje, cene so brez DDV.

*Sprejem gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest (izven javne službe): 142,35 €/t brez DDV. Cena velja od 1.11.2015 dalje.

**Sprejem odpadkov izven javne službe: cena prevzemnika + 30 %.

Cenik javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kostel