Odpadki

CENIK JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOČEVJE

Cenik javnih služb v občini Kočevje

Občina Kočevje v letu 2023 subvencionira ceno izvajanja zbiranja komunalnih odpadkov gospodinjstvom v višini 5 % – SKLEP o določitvi višine subvencioniranja storitve zbiranja komunalnih odpadkov

SKLEP o določitvi cen JS ravnanja s komunalnimi odpadki

Cenik ravnanja z odpadki v okviru izvajanja javne službe velja od 1.6.2023 dalje, cene so brez DDV.

Pri obračunu storitve javne službe se mesečno na osebo upošteva 100 l mešanih komunalnih odpadkov oz. 21,08 kg, kar pomeni mesečno 6,06 € na osebo z upoštevanjem subvencije Občine Kočevje. Cena odvoza 120 l -skega  biološkega zabojnika znaša 6,01 € na mesec pri gospodinjstvih z letno – zimskim režimom odvoza oziroma 8,20 € na mesec pri tedenskem odvozu bio odpadkov.

Sprejem odpadkov izven javne službe: po ceniku (npr. sprejem gradbenih odpadkov: ploščice in keramika, beton, opeka, mešanice betona, opek, ploščic in keramike, mešani gradbeni odpadki iz rušenja objektov; cena med 17 in 27 €/t brez DDV; gradbeni odpadki ne smejo vsebovati nečistoč kot npr. les, železo, steklena volna, plastične in kovinske posode, papirnate vreče ali vseh ostalih odpadkov).

Sprejem gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest (izven javne službe): 266,4 €/t brez DDV oziroma 291,71 €/t z DDV.

Cena za sprejem azbestnih odpadkov s subvencijo Občine Kočevje: 53,28 €/t brez DDV oziroma 58,34 €/t z DDV. Cena velja od 1.6.2023 dalje.

CENIK JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOSTEL

Cenik javnih služb v občini Kostel

Občina Kostel subvencionira ceno izvajanja zbiranja komunalnih odpadkov gospodinjstvom, pri katerih ima vsaj ena (1) oseba prijavljeno stalno prebivališče v občini Kostel, v višini 35% – Sklep o višini subvencije

Sklep o določitvi cen v občini Kostel

Cenik ravnanja z odpadki v okviru izvajanja javne službe velja od 1.7.2023 dalje, cene so brez DDV.

Pri obračunu storitve javne službe se mesečno na osebo upošteva 100 l mešanih komunalnih odpadkov oz. 21,08 kg, kar pomeni mesečno 5,05 € na osebo s stalnim prebivališčem v občini Kostel oziroma 6,23 € na osebo, če v občini Kostel nima prijavljenega stalnega prebivališča.

Sprejem odpadkov izven javne službe: po ceniku (npr. sprejem gradbenih odpadkov: ploščice in keramika, beton, opeka, mešanice betona, opek, ploščic in keramike, mešani gradbeni odpadki iz rušenja objektov; cena med 17 in 21 €/t brez DDV; gradbeni odpadki ne smejo vsebovati nečistoč kot npr. les, železo, steklena volna, plastične in kovinske posode, papirnate vreče ali vseh ostalih odpadkov).

Sprejem gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest (izven javne službe): 266,4 €/t brez DDV oziroma 291,71 €/t z DDV.

Cena za sprejem azbestnih odpadkov s subvencijo Občine Kostel: 53,28 €/t brez DDV oziroma 58,34 €/t z DDV. Cena velja od 1.6.2023 dalje.

Cenik prodaje zabojnikov

velikost zabojnika v lcena v € brez DDV
brez ključavnice
cena v € brez DDV
s ključavnico
cena v € z 22 % DDV
brez ključavnice
cena v € z 22 % DDV
s ključavnico
zabojnik 60 l 34,4459,4442,0272,52
zabojnik 80 l 34,6859,6842,3172,81
zabojnik 120 l 33,4358,4340,7871,28
zabojnik 240 l48,0073,0058,5689,06
zabojnik 360 l 67,6692,6682,55113,05
zabojnik 660 l 232,73257,73283,93314,43
zabojnik 770 l237,83262,83290,15320,65
zabojnik 1100 l - polkrožni pokrov (ključavnica pokrova vgrajena)436,72532,80

Cenik najema zabojnikov

velikost zabojnikacena v € brez DDV
na mesec
cena v € z DDV
na mesec
zabojnik 60 l , 80 l in 120 l3,003,66
zabojnik 240 l4,004,88
zabojnik 360 l 8,009,76
zabojnik 660 l 11,0013,42
zabojnik 770 l12,0014,64
zabojnik 1100 l - polkrožni pokrov17,6021,47
zabojnik 5000 l22,0026,84

Cenik prodaje namenskih vrečk (velja od 1.7.2023 dalje)

Tip vrečkeVolumen vrečkeObračunska teža
[kg]
Cena/kg
[€/kg]*
Cena storitve v € brez DDVCena storitve v € brez DDVCena storitve v €
z DDV
Cena storitve v € z DDV
KočevjeKostelKočevjeKostelKočevjeKostelKočevjeKostel
MKO (modra) – gospodinjstvo s
SUBVENCIJO **
65 l13,7013,700,26270,21863,94/65 l MKO2,99/65 l MKO3,94/65 l MKO3,27/65 l MKO
MKO (modra) - gospodarstvo65 l13,7013,700,27000,27003,27/65 l MKO3,70/65 l MKO4,05/65 l MKO4,05/65 l MKO
Embalaža (rumena)110 l obračuna se 65 l MKO po sistemu za MKO vrečko

*cena vključuje ceno javne infrastukture, ceno storitve zbiranja komunalnih odpadkov in ceno storitve odlaganja komunalnih odpadkov

** subvencija za občino Kostel se obračuna gospodinjstvu, v katerem ima vsaj ena (1) oseba prijavljeno stalno prebivališče, sicer se upošteva cena za gospodarstvo

Ob plačilu storitve zbiranja in odlaganja 65 l MKO uporabniku skladno z občinskim predpisom pripada vrečka za MKO in vrečka za embalažo. Uporabniki izberejo eno izmed spodnjih možnosti:

  1.  prejmejo 1 MKO vrečko in 1 vrečko za embalažo,
  2.  prejmejo samo 1 MKO vrečko (če vrečke za embalažo ne potrebujejo),
  3.  prejmejo 2 vreči za embalažo (če vrečke za MKO ne potrebujejo).

Cenik je veljaven od 1.7.2023 dalje