Umik ekološkega otoka ob parkirišču za Namo (Trg zbora odposlancev)

Spoštovani uporabniki!

Obveščamo vas, da bo ekološki otok ob parkirišču za Namo odstranjen. Na lokaciji bodo ostali zabojniki za mešane komunalne odpadke, embalažo in biološke odpadke, ki pa so namenjeni uporabi stanovalcem in pravnim osebam ožjega območja (naslovi TZO 2,4,6,8,10,12,14,16 in 18). Naprošamo vas, da na to lokacijo uporabniki iz drugih naslovov ne prinašate odpadkov. Papir in papirno embalažo ter stekleno embalažo odložite na katerem izmed preostalih ekoloških otokov v občini. Lokacije ekoloških otokov so dostopne na tej povezavi. Manjšo elekto opremo lahko oddate v ulične e-zbiralnike, lokacije so navedene na tem naslovu. Za vse ostale komunalne odpadke je brezplačna oddaja zagotovljena v Zbirnem centru Mozelj, ki obratuje vsak delovnik med 7. in 19. uro ter sobotah med 9. in 13. uro.

KOMUNALA Kočevje, d.o.o.