Obvestilo o ukrepih pri izvajanju pogrebne dejavnosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da zaradi zdravstvene situacije ob širjenju nalezljivih virusnih obolenj v vseh primerih prevzemov, prevozov in pogrebov pokojnikov v občini Kočevje veljajo sledeči ukrepi:

  • naročilo se obvezno izvede najprej s telefonskim obvestilom;
  • ob klicu o smrti opozorite, če je imel pokojni kakršnekoli znake virusa covid-19 in ali se kdo od svojcev nahaja v samoizolaciji ali karanteni;
  • prevzem, prevoz in pogreb pokojnika ob sporočenih pogojih iz zgornje alineje bo potekal v skladu s priporočili NIJZ ter v skladu z zakonodajo, ki ureja ravnanje v primerih smrti zaradi nalezljivih bolezni;
  • ob prihodu pogrebne ekipe po pokojnika se strogo držite njihovih navodil;
  • v vsakem primeru je ob prihodu pogrebne ekipe lahko prisoten največ eden od svojcev, ki se je pred prihodom ekipe ustrezno razkužil in je od posameznikov pogrebnega moštva oddaljen vsaj 2 metra;
  • svojcem so na voljo le skupni prostori vežic;
  • svojcem kuhinja ni na voljo;
  • slovesa od pokojnika ter pogrebne slovesnosti se lahko udeleži maksimalno 10 oseb, ko je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ (objavljeno na spletnih straneh NIJZ);
  • ob predhodni pridobitvi pozitivnega mnenja NIJZ, zagotovitvi minimalne varnostne razdalje med ljudmi in upoštevanju higienskih priporočil NIJZ se lahko pogrebne slovesnosti udeleži do največ 500 oseb.

Vse dodatne informacije na dežurni številki pogrebne službe 041 681 188.

Komunala Kočevje, d.o.o.