Objavljeno prosto delovno mesto računovodja

Razpisujemo prosto delovno mesto:

RAČUNOVODJA – M/Ž

Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Rok za prijavo kandidatov: 27. 3. 2023

Kontakt: Saša Adlešič, 01 893 95 55, info@komunala-kocevje.si

Delovne naloge bodo obsegale:

 • načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in nadziranje del v organizacijski enoti,
 • sodelovanje z vodjo in drugimi organizacijskimi enotami,
 • sodelovanje pri izdelavi gospodarsko finančnega načrta,
 • študij in tekoče spremljanje predpisov s finančno-računovodskega, davčnega in delovno pravnega področja,
 • oblikovanje predlogov sprememb poslovanja,
 • izdelava medletnih in letnih izkazov poslovanja
 • izdelava statističnih poročil ter ostalih poročil, kompenzacije, asignacije,
 • izdelava zahtevkov za uveljavljanje subvencij,
 • izdelava kalkulacij cen in elaboratov,
 • sestavljanje interne dokumentacije za knjiženje nastalih poslovnih dogodkov,
 • nadzor nad knjigovodskim spremljanjem saldakontov, materialnega knjigovodstva, knjigovodstvom osnovnih sredstev in drobnega inventarja, obračunom DDV, obračunom plač in drugih prejemkov ter obračunom obresti,
 • priprava podatkov za zavarovanje premoženja podjetja,
 • vodenje evidence prisotnosti na delu,
 • kontaktiranje in korespondenca s poslovnimi strankami,
 • vodenje, evidentiranje, urejanje, ažuriranje in arhiviranje poslovne dokumentacije,
 • oblikovanje predlogov finančnega poslovanja,
 • priprava finančnih, delovnih in razvojnih programov,
 • pripravljanje podatkov in analiz za planiranje izvajanja dejavnosti družbe,
 • nadzor nad izvajanjem plačilnega prometa,
 • spremljanje plačil/neplačil kupcev ter dobaviteljev,
 • samostojno načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih procesov v pisarni…

Zahtevan je vozniški izpit B kategorije in delovne izkušnje 5  let.

Zahtevana so računalniška znanja:

 • urejevalniki besedil – 2 – zahtevno
 • delo s preglednicami – 2 – zahtevno
 • računalniško oblikovanje – 1 – osnovno
 • delo z bazami podatkov – 2 – zahtevno
 • programiranje – 1 – osnovno
 • poznavanje računalniških omrežij – 1 – osnovno
 • poznavanje operacijskih sistemov – 1 – osnovno

Vabljeni k oddaji vlog!