Objava prostih delovnih mest

Na Komunali Kočevje, d.o.o. iščemo:

I.) preglednik odpadnih voda – M/Ž

Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Rok za prijavo kandidatov: 21.6.2022

Kontakt: Andrej Kverh , 01 89 50 340, info@komunala-kocevje.si.

 

Delovne naloge bodo obsegale:

 • pregledovanje kanalizacijske infrastrukture sodelovanje pri čiščenju odpadnih voda (zgoščanje, dehidracija, prevzem grezničnih odplak, logistika odpadkov, ki nastajajo pri procesu čiščenja),
 • sodelovanje pri vzdrževalnih delih na sistemih čiščenja in odvajanja odpadnih voda,
 • vzdrževanje objektov prečrpavanja in čiščenja odpadnih voda,
 • pomožna dela na deratizaciji,
 • delo v dežurnih službah podjetja razen pogrebne službe,
 • po potrebi opravljanje del, pri katerih se uporabljajo posebna zaščitna sredstva v skladu s predpisi,
 • po potrebi opravljanje umazanih in težkih del, pri katerih je delavec izpostavljen negativnim vplivom okolja,
 • po potrebi opravljanje nevarnih del, če je delavec izpostavljen posebnim nevarnostim,
 • spoštovanje in izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu med delovnim procesom,
 • opravljanje pomožnih in dopolnilnih del po nalogu nadrejenega, ki pripomorejo k opravljanju osnovnega dela oziroma so pogoj za nadaljevanje drugih del,
 • opravljanje katerihkoli drugih občasnih ali nujnih del po nalogu nadrejenega, ob predpostavki, da dela ustrezajo znanjem, sposobnostim in zmožnostim delavca ter ob spoštovanju posebnih predpisov o varnosti in zdravju pri delu.

Zahtevan je izpit B kategorije, zaželeni so izpiti iz uporabe dihalnih naprav, EkB in C kategorije.

Objava_preglednik odpadnih voda_2

 

II.) komunalni delavec – smetar -M/Ž

Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Rok za prijavo kandidatov: 25.6.2022

Kontakt: Danijel Lavrič , 01 89 50 340, info@komunala-kocevje.

 

Delovne naloge bodo obsegale:

 • pobiranje in nakladanje odpadkov ter kontrola vrste in količine oddanih odpadkov,
 • urejanje in čiščenje zbirnih in prevzemnih mest, zabojnikov, kontejnerjev ter ekoloških otokov,
 • sodelovanje pri praznjenju vozila v zbirnem centru, pri čiščenju in vzdrževanju vozila,
 • opravljanje vzdrževalnih del na območju zbirnega centra in v njegovi okolici
 • sortiranje in oddajanje odpadkov po navodilu voznika oz. po navodilu nadrejenega,
 • skrb za čiščenje smetarskega vozila,
 • sodelovanje pri izvajanju zimske službe (pluženje, posipavanje, ročno čiščenje snega in ledu itd…),
 • delo v dežurnih službah podjetja razen pogrebne službe,
 • po potrebi opravljanje del, pri katerih se uporabljajo posebna zaščitna sredstva v skladu s predpisi,
 • po potrebi opravljanje umazanih in težkih del, pri katerih je delavec izpostavljen negativnim vplivom okolja,
 • spoštovanje in izvajanje predpisov s področja varstva pri delu in požarne varnosti v organizacijski enoti,
 • opravljanje pomožnih in dopolnilnih del po nalogu nadrejenega, ki pripomorejo k opravljanju osnovnega dela oziroma so pogoj za nadaljevanje drugih del,
 • opravljanje katerihkoli drugih občasnih ali nujnih del po nalogu nadrejenega, ob predpostavki, da dela ustrezajo znanjem, sposobnostim in zmožnostim delavca ter ob spoštovanju posebnih predpisov o varnosti in zdravju pri delu.

Objava_komunalni delavec smetar_