Objava prostega delovnega mesta – vzdrževalec naprav odpadnih voda

Razpisujemo prosto delovno mesto vzdrževalca naprav odpadnih voda – M/Ž

Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Rok za prijavo kandidatov: 4.11.2022

Kontakt: Saša Adlešič, 01 893 95 55, info@komunala-kocevje.si.

Delovne naloge bodo obsegale:

 • pregledovanje sistemov za prečrpavanje in čiščenje odpadnih voda ter kanalizacijske infrastrukture (snemanje s kamero),
 • vodenje obratovalnih in vzdrževalnih dnevnikov ter evidenc poškodb in nepravilnosti na kanalizacijskih sistemih
 • izdaja materiala za hišne priključke in vodenje evidence izdaje in prejema materiala,
 • sodelovanje pri izdelavi hišnih priključkov,
 • opravljanje manj zahtevnih zidarskih in betonskih del,
 • pregled izvedenih del hišnih priključkov,
 • izvajanje vzdrževalnih del na sistemih za prečrpavanje in čiščenje odpadnih voda,
 • izvajanje intervencij na sistemih čiščenja in prečrpavanja odpadnih voda,
 • obveščanje nadrejenih o nepravilnostih,
 • odvzem vzorcev za interno analizo stanja voda v kanalizacijskih sistemih in sistemih za čiščenje in črpanja odpadnih voda,
 • prevzem grezničnih odplak in nadziranje dela rotomata za izločanje odpadkov (ex cona)
 • delo v dežurnih službah podjetja.

Zahtevan je izpit B, C in EkB kategorije, zaželen je izpit iz uporabe dihalnih naprav.

Vabljeni k oddaji prijave!