Objava prostega delovnega mesta računovodja

Razpisujemo prosto delovno mesto:

RAČUNOVODJA – M/Ž

Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Rok za prijavo kandidatov: 29.7.2022

Kontakt: Saša Adlešič, 01 89 39 555, info@komunala-kocevje.si

Delovne naloge bodo obsegale:

načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in nadziranje del v organizacijski enoti,
sodelovanje z vodjo in drugimi organizacijskimi enotami,
sodelovanje pri izdelavi gospodarsko finančnega načrta,
študij in tekoče spremljanje predpisov s finančno-računovodskega, davčnega in delovno pravnega področja,
oblikovanje predlogov sprememb poslovanja,
izdelava medletnih in letnih izkazov poslovanja
izdelava statističnih poročil ter ostalih poročil, kompenzacije, asignacije,
izdelava zahtevkov za uveljavljanje subvencij,
izdelava kalkulacij cen in elaboratov,
sestavljanje interne dokumentacije za knjiženje nastalih poslovnih dogodkov,
nadzor nad knjigovodskim spremljanjem saldakontov, materialnega knjigovodstva, knjigovodstvom osnovnih sredstev in drobnega inventarja, obračunom DDV, obračunom plač in drugih prejemkov ter obračunom obresti,
priprava podatkov za zavarovanje premoženja podjetja,
vodenje evidence prisotnosti na delu,
kontaktiranje in korespondenca s poslovnimi strankami,
vodenje, evidentiranje, urejanje, ažuriranje in arhiviranje poslovne dokumentacije,
oblikovanje predlogov finančnega poslovanja,
priprava finančnih, delovnih in razvojnih programov,
pripravljanje podatkov in analiz za planiranje izvajanja dejavnosti družbe,
nadzor nad izvajanjem plačilnega prometa,
spremljanje plačil/neplačil kupcev ter dobaviteljev,
samostojno načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih procesov v pisarni…

Zahtevan je vozniški izpit B kategorije in delovne izkušnje 5 let.

Zahtevana so računalniška znanja:

urejevalniki besedil – 2 – zahtevno
delo s preglednicami – 2 – zahtevno
računalniško oblikovanje – 1 – osnovno
delo z bazami podatkov – 2 – zahtevno
programiranje – 1 – osnovno
poznavanje računalniških omrežij – 1 – osnovno
poznavanje operacijskih sistemov – 1 – osnovno

Vabljeni k oddaji vlog!