Objava prostega delovnega mesta – preglednik odpadnih voda

Objava prostega delovnega mesta - preglednik odpadnih voda

Na Komunali Kočevje, d.o.o. iščemo preglednika odpadnih voda – M/Ž Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev. Rok za prijavo kandidatov: 23.9.2022 Kontakt: Saša ADLEŠIČ , 01 893  95 55, info@komunala-kocevje.si.   Delovne naloge bodo obsegale:
 • pregledovanje kanalizacijske infrastrukture sodelovanje pri čiščenju odpadnih voda (zgoščanje, dehidracija, prevzem grezničnih odplak, logistika odpadkov, ki nastajajo pri procesu čiščenja),
 • sodelovanje pri vzdrževalnih delih na sistemih čiščenja in odvajanja odpadnih voda,
 • vzdrževanje objektov prečrpavanja in čiščenja odpadnih voda,
 • pomožna dela na deratizaciji,
 • delo v dežurnih službah podjetja razen pogrebne službe,
 • po potrebi opravljanje del, pri katerih se uporabljajo posebna zaščitna sredstva v skladu s predpisi,
 • po potrebi opravljanje umazanih in težkih del, pri katerih je delavec izpostavljen negativnim vplivom okolja,
 • po potrebi opravljanje nevarnih del, če je delavec izpostavljen posebnim nevarnostim,
 • spoštovanje in izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu med delovnim procesom,
 • opravljanje pomožnih in dopolnilnih del po nalogu nadrejenega, ki pripomorejo k opravljanju osnovnega dela oziroma so pogoj za nadaljevanje drugih del,
 • opravljanje katerihkoli drugih občasnih ali nujnih del po nalogu nadrejenega, ob predpostavki, da dela ustrezajo znanjem, sposobnostim in zmožnostim delavca ter ob spoštovanju posebnih predpisov o varnosti in zdravju pri delu.
Zahtevan je izpit B kategorije, zaželeni so izpiti iz uporabe dihalnih naprav, EkB in C kategorije. Objava_preglednik odpadnih voda_3