Objava prostega delovnega mesta delovodje operaterja energetskih naprav

Razpisujemo prosto delovno mesto:

DELOVODJA OPERATER ENERGETSKIH NAPRAV – M/Ž

Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Rok za prijavo kandidatov: 3.10.2022

Kontakt: Marin Radovčič, 01 89 50 340, info@komunala-kocevje.si

Delo bo obsegalo:

 • vodenje obratovalnih in vzdrževalnih dnevnikov naprav za proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
 • izvajanje dnevnih pregledov naprav za proizvodnjo in distribucijo toplotne energije (evidentiranje stanja merilnikov, ur obratovanja, napak, okvar …),
 • seznanitev s tehnično dokumentacijo in načrti naprav, vgrajenih v energetski sistem,
 • izvajanje nujnih, rednih in investicijskih vzdrževalnih del na sistemih toplotne energije,
 • upravljanje sistemov za proizvodnjo, distribucijo in merjenje toplotne energije in elektrike,
 • upravljanje sistemov za pripravo kotlovske vode,
 • nastavitev opreme za optimalno delovanje (centralni računalniki, regulatorji, črpalke …),
 • prevzem energentov ter vodenje evidence o dobavi in porabi,
 • vodenje zalog materialov, rezervnih delov in opreme,
 • sodelovanje pri izdelavi letnega plana vzdrževanja,
 • sodelovanje pri servisiranju zunanjih izvajalcev in nadzor nad opravljenim delom,
 • vzdrževanje objektov in okolice,
 • delo v dežurnih službah podjetja razen pogrebne službe,
 • po potrebi opravljanje del, pri katerih se uporabljajo posebna zaščitna sredstva v skladu s predpisi,
 • po potrebi opravljanje umazanih in težkih del, pri katerih je delavec izpostavljen negativnim vplivom okolja,
 • po potrebi opravljanje nevarnih del, če je delavec izpostavljen posebnim nevarnostim,
 • skrb za delovno orodje, delovne stroje in prevozna sredstva,
 • spoštovanje in izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu med delovnim procesom.

Zahtevan je vozniški izpit B kategorije in delovne izkušnje 3 let.

Vabljeni k oddaji vloge.