Objava prostega delovnega mesta delovodja gradbinec

Razpisujemo prosto delovno mesto:

DELOVODJA GRADBINEC– M/Ž

Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Rok za prijavo kandidatov: 16. 4. 2022

Kontakt: Andrej Kverh, 01 895 03 40, info@komunala-kocevje.si

 

Delovne naloge bodo obsegale:

 • vodenje manjše skupine delavcev neposredno na delovišču,
 • poročanje nadrejenim o poteku del in o morebitnih napakah v dokumentaciji,
 • vodenje in izvajanje del na delovišču,
 • opravljanje nadzora nad pravilno uporabo strojev in opreme, nad pravilno in kvalitetno izvedbo del ter vgrajevanjem materiala ter obveščanje nadrejenih o nepravilnostih na deloviščih,
 • vodenje vseh potrebnih dnevnikov, evidence prisotnosti na delu, evidence opravljenih delovnih ur in evidence opravljenega dela,
 • vodenje dokumentacije in izvajanje kontrole nad podizvajalci,
 • naročanje in prevzemanje materiala, orodja in opreme za izvedbo del,
 • sodelovanje pri pripravi strokovnih poročil,
 • opravljanje rednih kontrol varnostnih naprav,
 • preverjanje ustreznosti materiala v skladu s predpisi,
 • upravljanje z dostavnimi vozili in delovnimi stroji,
 • spremljanje stanja objektov in delovnih sredstev, nadzorovanje njihovega delovanja in vzdrževanja ter poročanje,
 • opravljanje zahtevnih in manj zahtevnih zidarskih in betonerskih del,
 • opravljanje vzdrževalnih del na objektih in napravah,
 • skrb za objekte in delovna sredstva,
 • delo v dežurnih službah podjetja razen pogrebne službe
 • po potrebi opravljanje umazanih in težkih del, pri katerih je delavec izpostavljen negativnim vplivom okolja, kot na primer: dim, saje, vroč pepel, prah, vlaga, visoke in nizke temperature, vibracije, delo s kompresorjem, posebno močen ropot ali posebno bleščeča umetna svetloba, delo v temnih prostorih ali z obremenilno barvno svetlobo itd …

Zahtevan je vozniški izpit B kategorije in delovne izkušnje najmanj 2 leti, zaželen je izpit za delo z motorno žago.

Vabljeni k oddaji vloge.

Objava_delovodja gradbinec