Objava prostega delovnega mesta – cestni preglednik

Razpisujemo prosto delovno mesto cestnega preglednika – M/Ž

Delo je za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Rok za prijavo kandidatov: 15.8.2022

Kontakt: Gregor REMIC, 01 89 50 340, info@komunala-kocevje.si.

Delovne naloge bodo obsegale:

 • vodenje manjše skupine delavcev neposredno na delovišču,
 • vodenje in izvajanje del na delovišču,
 • vodenje vseh potrebnih dnevnikov, evidence prisotnosti na delu, evidence opravljenih delovnih ur in evidence opravljenega dela,
 • pregledovanje cestne opreme z nujnimi manjšimi popravili,
 • pregledovanje stanja vseh elementov ceste in varovalnega pasu zaradi morebitnih kvarnih vplivov na cesto in varnost prometa,
 • izvajanje nujnih ukrepov in manjših popravil, potrebnih za varen in nemoten potek prometa,
 • ocenjevanje prometne varnosti,
 • obveščanje nadrejenih o nepravilnostih pri posegih v cesto in varovalni pas,
 • obveščanje nadrejenih o večjih poškodbah in nepravilnostih, ki jih preglednik ne zmore odpraviti sam,
 • sodelovanje pri izvajanju oglaševanja (lepljenje, obešanje, čiščenje, preverjanje in odstranjevanje plakatov in ostalih oglasnih medijev),
 • upravljanje z motornimi vozili in delovnimi stroji,
 • sodelovanje pri izvajanju zimske službe (pluženje, posipavanje, ročno čiščenje snega in ledu ipd.),
 • delo v dežurnih službah podjetja razen pogrebne službe – glavni dežurni,
 • opravljanje manj zahtevnih zidarskih in betonerskih del,
 • vodenje dokumentacije in izvajanje kontrole nad podizvajalci (podpisovanje delovnih nalogov, kontrola pravilnosti izvedbe del, poročanje nadrejenemu,….),
 • spremljanje stanja osnovnih sredstev, vozil in delovnih strojev, nadzorovanje njihovega delovanja in vzdrževanja, njihovo vzdrževanje ter poročanje…

Zahtevan je izpit B kategorije, zaželen je NPK cestni preglednik, zaželen je izpit za delo z motorno žago in za upravljanje s TGM.

Objava_cestni preglednik_2