Občina Kočevje v letu 2018 subvencionira odlaganje azbestne kritine

Spoštovani uporabniki!

Obveščamo vas, da tudi v letu 2018 do porabe sredstev oziroma do 30.10.2018 Občina Kočevje subvencionira 80 % višine stroškov odlaganja azbestne kritine gospodinjstvom občine Kočevje, če je bil odpadek vgrajen na objekt v občini Kočevje. Za uveljavljanje subvencije je ob dostavi odpadka v Zbirni center Mozelj potrebno izpolniti obrazec (Izjava imetnika odpadkov) z zahtevanimi podatki in ga oddati zaposlenemu v Zbirnem centru. Izjava je dostopna tudi v ZC Mozelj, na sedežu podjetja ter na spletni strani Občine Kočevje.

KOMUNALA Kočevje, d.o.o.