Ni vse plastično embalaža

EMBALAŽA    PLASTIKA

Poznate razliko med embalažo in plastiko? Ali pa ste tudi vi med tistimi, ki polomljen plastičen stol skušate stlačiti v zabojnik za embalažo?

Če boste vaš zabojnik z rumenim pokrovom pogledali natančneje, boste opazili, da na njem piše EMBALAŽA. Embalaža je vsak material, ki obdaja proizvod z glavnim namenom, da ga zaščiti. Embalaža je izdelana iz različnih materialov, od katerih se najpogosteje uporablja plastika in njene različne izvedbe, papir in karton, kovine, steklo idr. Ko proizvod porabite in embalažo izpraznite, vam nastane odpadna embalaža. Vsaka vrsta embalaže sodi v svoj zabojnik, npr. papirna in kartonska v zabojnik za papir, steklenice v zabojnik za steklo ipd.

V zabojnik za embalažo z rumenim pokrovom se odlaga:

  • embalažo, ki je izdelana iz plastičnih materialov (PET, HDPE, LDPE, PET, PS, PP idr.), kot so npr. plastenke, plastični lončki, vrečke, folije, tube, gajbice, kantice,
  • embalažo iz aluminija in ostalih kovin, kot so npr. pločevinke in konzerve,
  • embalažo iz stiropora,
  • tetrapak embalažo in ostalo sestavljeno embalažo (npr. C/PAP).

Stroške predelave oz. recikliranja embalaže so že plačali proizvajalci izdelka, zato nekatera embalaža nosi oznako Zelena pika . Zagotovimo torej, da bo v zabojniku za embalažo samo ustrezna embalaža. V nasprotnem primeru nam lahko prevzemniki embalažo zavrnejo ali pa nam zaračunajo stroške odstranjevanja neembalažnih odpadkov, kar dviguje stroške naših storitev.

Več o embalaži preberite na tej povezavi.

Primeri embalaže:
embalaža_2 embalaža

 

V nasprotju z embalažo pa stroške predelave plastičnih izdelkov (plastični stoli, mize, igrače, igrala ipd.) nosimo uporabniki. Ti odpadki tako ne sodijo v zabojnik za embalažo, pripeljite jih v Zbirni center Mozelj, kjer jih boste oddali v zabojnik za plastiko.

 

Primeri plastike:
plastične igračeplastični predmeti