Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnine

Skladno s 1. odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Komunala Kočevje, d.o.o. objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnine – buldožer Caterpillar 941 v nedelujočem stanju.