MOŽNOST KREDITIRANJA IZVEDBE PRIKLJUČKA NA JAVNO KANALIZACIJO OBČANOM

Spoštovani!

Uporabnike, ki se bodo priključevali na sistem javne kanalizacije, obveščamo,  da je Eko sklad na svojih spletnih straneh objavil Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Več informacij lahko pridobite na spletni strani Eko sklada. Vloge sprejemajo do 31.12.2015.