Količine

Komunala Kočevje, d.o.o. je v letu 2015 na območju občin Kočevje in Kostel zbrala 4.724.175 kg odpadkov po naslednji strukturi:

tip odpadkakoličina
mešani komunalni odpadki2.061.860 kg
papir in papirna embalaža284.816 kg
steklo in steklena embalaža201.671 kg
mešana embalaža721.560 kg
biološki odpadki718.000 kg
kosovni odpadki117.000 kg
kovine46.162 kg
pokopališki odpadki38.660 kg
odpadne nagrobne sveče27.760 kg
odpadni les229.820 kg
odpadni tekstil65.920 kg
nevarni odpadki27.645 kg
elektro oprema19.987 kg
izrabljene avtomobilske gume38.324 kg
azbestni odpadki48.570 kg
gradbeni odpadki55.400 kg
SKUPAJ:4.724.175 kg

Struktura zbranih odpadkov v 2015

 

 

Komunala Kočevje, d.o.o. je v letu 2014 na območju občin Kočevje in Kostel zbrala 4.398.247 kg odpadkov. Struktura zbranih odpadkov po sortiranju pred oddajo v nadaljnje ravnanje  je naslednja:

tip odpadkakoličina
mešani komunalni odpadki2.059.900 kg
papir in papirna embalaža257.969 kg
steklo in steklena embalaža165.382 kg
mešana embalaža660.160 kg
biološki odpadki515.580 kg
kosovni odpadki109.340 kg
kovine43.184 kg
pokopališki odpadki62.020 kg
odpadne nagrobne sveče46.240 kg
odpadni les188.200 kg
odpadni tekstil54.960 kg
nevarni odpadki26.861 kg
elektro oprema19.385 kg
izrabljene avtomobilske gume33.996 kg
azbestni odpadki37.420 kg
gradbeni odpadki117.650 kg
SKUPAJ:4.398.247 kg