Kmalu bodo na ekoloških otokih postavljeni prvi zbiralniki odpadnega jedilnega olja

 

“ENA KAPLJICA LAHKO REŠI SVET”

 

Občani občin Kočevje in Kostel boste kmalu odpadno jedilno olje, ki vam nastane pri pripravi jedi, odnašali v posebne oljne zbiralnike.

oljni zbiralnik

Oljni zbiralniki bodo postavljeni na 40 ekoloških otokih – 37 v občini Kočevje in 3 v občini Kostel.

Z deli se je že pričelo, betonski podstavek na oljni zbiralnik čaka na naslednjh lokacijah:

naseljelokacija ekološkega otoka
KočevjeČrnomeljska, za trgovino
KočevjeBračičeva ulica, pri transformatorju
KočevjeCesta na Trato, pri vhodu v Elektro
KočevjeKočevje Trata, pri cerkvi
KočevjeKajuhovo naselje, na ulici
KočevjeKidričeva ulica, za blokom HŠ 6
KočevjeKolodvorska, pri trgovini
KočevjePodgorska, za blokom HŠ 6
KočevjePodgorska, planinsko parkirišče
KočevjePri unionu, pri Policiji
KočevjeReška cesta 7 (v križišču proti OŠ)
Kočevjeza Trg zbora odposlancev 41
KočevjeTurjaško naselje pri kotlovnici
Gorenjepri kapelici
Klinja vasnasproti HŠ 22
Koblarjisredi vasi
Stara Cerkevpri Agromarketu
Stara Cerkevpri spomeniku
Šalka vaspri HŠ 53
Željnepri HŠ 42

 

Z montažo oljnih zbiralnikov se bo predvidoma pričelo v naslednjem tednu. Tako vam odpadnega jedilnega olja ne bo potrebno več voziti v Zbirni center Mozelj ali čakati akcijo zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico.

Spremljajte našo FB stran, kjer vas bomo o postavitvah zbiralnikov sproti obveščali. Lokacije oljnih zbiralnikov si boste lahko ogledali tudi na ZEMLJEVIDu ekoloških otokov.

 

ENA KAPLJICA LAHKO REŠI SVET

Način sofinanciranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

1570619261360_Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja logo.jpg

Naziv ukrepa: Podukrep 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Povezave:
Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: http://las-ppd.si/