Arhiv : Pokopališka in pogrebna dejavnost

Zakonodaja

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016) Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne...

Soglasja, obrazci

Stranke lahko vse vloge in spremembe v zvezi s pokopališko in pogrebno dejavnostjo predložijo na tipskih obrazcih, ki so navedeni...

Pogrebne storitve

Komunala Kočevje na območju občine Kočevje zagotavlja dežurno pogrebno službo (telefonska številka: 041 681 188)  in izvajanje pogrebnih slovesnosti, na...

Pokopališča

Komunala Kočevje ima na območju Občine Kočevje v upravljanju naslednja pokopališča: Kočevje Dolga vas Stara Cerkev Kočevska Reka Zajčje polje...

Osnovna navodila ob smrti

Svojci umrlega morajo o smrti bližnjega na domu obvestiti mrliškega preglednika – dežurnega zdravnika v Zdravstvenem domu Kočevje (telefonska številka:...

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Komunala Kočevje, d.o.o. izvaja pogrebno dejavnost na celotnem območju občine Kočevje, kjer ima v upravljanju deset pokopališč, ki se nahajajo...