Arhiv : Oglaševanje

Ceniki

Cene za pravne in fizične osebe* Izvajalec si pridržuje pravico, da posameznim strankam, glede na trajanje poslovnega odnosa, število in...

Lokacije oglaševalskih mest

Spodaj so navedene vse oglaševalske lokacije, lahko pa si jih tudi natisnete iz pdf datoteke.   OGLASNI STEBRI Oglasni stebri...

Vloge, obrazci

Naročniki morajo vlogo za rezervacijo plakatnega mesta oddati po elektronski pošti (oglasevanje@komunala-kocevje.si) na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na...

Zakonodaja in splošni pogoji

Komunala Kočevje, d.o.o. na podlagi Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/97, 86/02, 68/04 ter 59/17) izvaja gospodarsko...

Oglaševanje

Naročnikom nudimo več različnih vrst oglaševanja, in sicer oglaševanje na oglasnih stebrih, oglasnih panojih, obešankah, čezcestnih transparentih, oglasnih A-panojih in...