Arhiv : Odpadne vode

Kako do soglasja in priključka

Vsa naročila in izdaja soglasij je mogoče pridobiti in izvesti na podlagi tipskih obrazcev, ki se nahajajo na upravi Komunale Kočevje,...

Obračun storitev in dajatev

Občani plačujejo storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Kočevje na podlagi evidenc o priključitvi na kanalski sistem...

Črpanje grezničnih muljev

Na območjih, kjer ni zgrajenega kanalizacijskega sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih vod, se izvaja zbiranje odpadnih vod v bazenih...

Očiščenost

V letu 2015 je naprava delovala odlično. Pri prečiščevanju so bili doseženi naslednji rezultati: KPK                         95,12 % BPK 5                      98,41...

Čistilna naprava

Prva centralna čistilna naprava Kočevjeje bila zgrajena že v letu 1981. Namenjena je bila prečiščevanju odpadnih voda mesta Kočevje in...

Obračun storitev

OBRAČUN ZA GOSPODINJSTVA Občani plačujejo storitev odvoza in odlaganja odpadkov na območju občin Kočevje in Kostel na podlagi evidenc prebivalstva...

Odpadne vode

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod je ena od osnovnih dejavnosti podjetja. Dejavnost na območju občine Kočevje ureja Odlok o odvajanju...