Arhiv : Javne površine

Prireditveni oder

Občina Kočevje kot lastnik prireditvenega odra in nadstreška, dovoljuje uporabo le tega v prireditvene namene. Upravljavec opreme je Komunala Kočevje,...

Stojnice

Fizičnim in pravnim osebam v sklopu organiziranih prireditev, reklamnih akcij ali drugih aktivnosti, lahko nudimo uporabo stojnic za prodajo ali...

Oprema v upravljanju

Občina Kočevje je kot lastnik opreme za izvajanje javnih dejavnosti, našemu podjetju zaupala v upravljanje stojnice in prireditveni oder. Oprema...

Kako do soglasij, naročil

Stranke, ki bi želele uporabiti javne površine za izvedbo prireditve, prekop in podobno, morajo pridobiti soglasje lastnika javne površine –...

Obračun storitev

Storitev najema stojnic, prireditvenega odra, cestne zapore, čiščenja površin po prireditvah ter druge storitve po naročilu, se zaračunava po dejansko...

Parki, zelenice

Komunala Kočevje upravlja s cca 55. 000 m2 zelenic in parkov. Na zelenicah in parkih, dela zajemajo pripravo za košnjo...

Ceste, parkirišča, trgi

Področje vzdrževanja obsega vzdrževanje asfaltiranih lokalnih cest, dolžine cca 60 km. Redno vzdrževanje zajema pregled cest, vzdrževanje asfaltnih cest, vzdrževanje...

Površine v upravljanju

Na podlagi pogodbenih določil in Odloka o ustanovitvi podjetja, opravljamo upravljalsko funcijo na dveh sklopih površin: ceste, parkirišča, trgi, parki,...

Javne površine

V okviru urejanja javnih površin izvajamo naslednja dela: dela javne higiene; dvakrat tedensko pobiranje odpadkov po javnih mestnih površinah in...