Arhiv : Energetika

Kako do soglasja in priključka

Vsa naročila in izdaja soglasij je mogoče pridobiti in izvesti na podlagi tipskih obrazcev, ki se nahajajo na upravi Komunale...

Obračun ogrevanja

Odnose med odjemalcem toplote iz distribucijskega omrežja in dobaviteljem toplote urejata Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega...

Vzdrževanje in obratovanje

Komunala Kočevje danes oskrbuje s toploto za ogrevanje, v času zimske sezone. Sistem oskrbe s toploto deluje v odvisnosti od...

Kotlovnice

Poleg kotlovnice Trata imamo v upravljanju kotlovnice in toplotne postaje v Kajuhovem in Turjaškem naselju, v Kidričevi in Tesarski ulici,...

Vročevodni sistemi

V upravljanje smo postopoma prevzeli Turjaško naselje, Kidričevo ulico in Ulico heroja Marinclja. Do leta 1991 so stanovalci predali še...

Energetske storitve

V obdobju 1960 do 1990 je bila v Kočevju aktivna stanovanjska gradnja. Za ogrevanje stanovanj so se vzporedno gradile tudi...

Energetika

Na področju energetike ima Komunala Kočevje 30 letno tradicijo. Leta 1985 je začela upravljati z večino takratnih družbenih kotlovnic in...