Arhiv : Dejavnosti

SKUPAJ ZA BOLJŠO DRUŽBO

Pobuda slovenskih komunalnih podjetij pod okriljem komunalne zbornice smo se slovenska komunalna podjetja povezala v želji, da bi: zmanjšali količine...

Registracija

Družba je registrirana za naslednje dejavnosti: 01.411    Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin 14.210    Pridobivanje gramoza in...

Dejavnosti

Družba večino svojega dela opravi na izvajanju gospodarskih javnih služb in sicer: Zbiranje in odvoz odpadkov Oskrba s paro in...