Arhiv : Ceniki

Pogrebne storitve

* MPC = maloprodajna cena Cenik se uporablja od 01.04.2016 dalje (Ur.l. RS, št. 18/2016)  

Energetika

Cenik velja od 01.11.2014 dalje. S tem dnem preneha veljati Cenik storitev oskrbe s toploto, ki je bil veljaven od...

Odpadne vode – čiščenje

Cenik javne službe čiščenja odpadne vode v občini Kočevje, veljaven od 1.6.2019: (1) Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode za...

Odpadne vode – odvajanje

Cenik javne službe odvajanja odpadne vode v občini Kočevje, veljaven od 1.6.2019: (1) Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode za...

Odpadki

CENIK JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOČEVJE Cenik javnih služb v občini Kočevje Občina Kočevje v letu...

Ceniki

Cene storitev gospodarskih javnih služb se oblikujejo v skladu s predpisi o oblikovanju cen komunalnih storitev v RS.