JN Sukcesivna nabava kamnolomskih agregatov in predelanih gradbenih odpadkov v obdobju dveh let

Komunala Kočevje, d.o.o., obvešča, da je na Portalu javnih naročil objavljen razpis za JN 04/2020 Monitoring 2021-2023.
Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Vse ponudnike vabimo k prijavi!

02_razpisna dokumentacija – sukcesivna nabava kamnolomskih agregatov

02_razpisna dokumentacija – sukcesivna nabava kamnolomskih agregatov_obrazci

Narocnik_ESPD

02_razpisna dokumentacija – sukcesivna nabava kamnolomskih agregatov_menica za resnost ponudbe