Javno naročilo “SUKCESIVNA NABAVA KAMNOLOMSKIH AGREGATOV IN PREDELANIH GRADBENIH ODPADKOV”

Spoštovani,

Komunala Kočevje, d.o.o. objavlja javno naročilo “SUKCESIVNA NABAVA KAMNOLOMSKIH AGREGATOV IN PREDELANIH GRADBENIH ODPADKOV”

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe.

02_razpisna dokumentacija – sukcesivna nabava kamnolomskih agregatov

02_b razpisna dokumentacija – sukcesivna nabava kamnolomskih agregatov-samo obrazci

02_a razpisna dokumentacija – sukcesivna nabava kamnolomskih agregatov – vabilo k dajanju ponudb

04_Narocnik_ESPD_sukcesivna nabava kamnolomskih agregatov1