Javno naročilo IZVAJANJE PLUŽENJA CEST IN DRUGIH VZDRŽEVALNIH DEL NA CESTI

Komunala Kočevje, d.o.o. objavlja JN IZVAJANJE PLUŽENJA CEST IN DRUGIH VZDRŽEVALNIH DEL NA CESTI za obdobje do 2023.

Vse interesente vabimo k prijavi.

Obveščamo tudi, da bo 28. 3. 2019 v prostorih naročnika, Tesarska ulica 10, Kočevje, velika sejna soba, informativni dan, kjer bo predstavljen predmet naročila.

02_Razpisna dokumentacija_Izvajanje pluženja cest in drugih vzdrževalnih del na cesti_20190321

02b_Razpisna dokumentacija_Izvajanje pluženja cest in drugih vzdrževalnih del na cesti_samo obrazci_20190321

03_ESPD_pluženje in ostala vzdrž dela

 

Popravek 1:

Naročnik objavlja popravljeno razpisno dokumentacijo, ki naj jo ponudniki upoštevajo pri prijavi. Popravljen je obrazec 2 – predračun

02_Razpisna dokumentacija_Izvajanje pluženja cest in drugih vzdrževalnih del na cesti_popravek 20190328

02b_Razpisna dokumentacija_Izvajanje pluženja cest in drugih _samo obrazci_pop1_20190328

Popravek 2:

Naročnik objavlja popravljeno razpisno dokumentacijo, ki naj jo ponudniki upoštevajo pri prijavi. Popravljeno je poglavje 5.4, podpoglavje vrednost ponudbe ter poglavje 8.2.

02_Razpisna dokumentacija_Izvajanje pluženja cest in drugih vzdrževalnih del na cesti_popravek2 201900405docx

02b_Razpisna doku._Izvajanje pluženja cest in drugih vzd. del na cesti_samo obrazci_popravek2_20190405doc