Javno naročilo-Dobava PEHD cevi in jaškov za izvedbo meteorne kanalizacije – ustavitev

Komunala Kočevje, d.o.o. objavlja, da se postopek oddaje javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti »Dobava PEHD cevi in jaškov za izvedbo meteorne kanalizacije«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod številko objave JN006232/2017-W01 dne 23. 6. 2017, ustavi.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

odločitev-ustavitev