Energetika

Na področju energetike ima Komunala Kočevje 30 letno tradicijo. Leta 1985 je začela upravljati z večino takratnih družbenih kotlovnic in takratnim toplovodnim omrežjem. Intenzivni razvoj na tem področju se je začel s sprejetjem Energetskega koncepta mesta Kočevje konec devetdesetih let prejšnjega stoletja. Zaradi bogastva lesa na Kočevskem je leta 2002 padla odločitev o izgradnji kotlovice na lesno biomaso, kot glavnega vira oskrbe s toploto za mesto Kočevje. Kotlovnica je bila zgrajena skupaj z enotnim toplovodnim sistemom leta 2005.

Po mnenju strokovnjakov je to najuspešnejši projekt ogrevanja na lesno biomaso v Sloveniji.

Projekt ogrevanja na lesno biomaso je pridobil v letu 2008 veliko okoljsko nagrado. Razglašen je bil kot najuspešnejši ekološki projekt Dolenjske regije, v sklopu akcije Zavarovalnice Triglav, ki je izbrala 12 najuspešnejših okoljskih projektov v Sloveniji.

Priznanje za Komunalo Kočevje, d.o.o., kot prejemnika nagrade, predstavlja dokazilo o strokovnem vodenju in delovanju projekta biomase in daljinskega ogrevanja.

Veljavni akti v distribucijskem omrežju v občini Kočevje:

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Ur. l. RS, št. 101/2006)

 Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Ur. l. RS, št. 101/2006)

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje občine Kočevje (Ur.l.RS št. 13/2021): Povezava na Uradni list RS

Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v občini Kočevje

 

158_lesna_biomasa

Telefon

Za več informacij o energetskih storitvah pokličite:
  •  041 455 523