Embalaža

Embalaža so vsi izdelki  iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Embalaža, ki je vključena v sistem ravnanja z odpadno embalažo in je zanjo plačan stroške predelave (embalažnina), nosi oznako ZELENA PIKA .zelena_pika_2

V zabojniku z napisom EMBALAŽA se skupaj zbirajo plastična (plastenke, plastični lončki, kantice, gajbice, plastične vrečke, tube,…), kovinska (konzerve, pločevinke, kovinske tube,…) in sestavljena embalaža (tetrapak, C/PAP) ter embalaža iz stiropora.

Pred oddajo je potrebno embalažo očistiti vseh vrst ostankov in jo, če je potrebno, splahniti z vodo ter stisniti.

V zabojnik za ločeno zbiranje embalaže SODIJO:

  • Plastenke pijač in živil
  • Plastični kozarci in lončki
  • Plastične vrečke in folije
  • Sestavljena embalaža za tekoča živila (tetrapaki)
  • Pločevinke živil in pijač in ostala kovinska embalaža
  • Stiropor
  • Plastična embalaža, ki je vsebovala nenevarne snovi in je bila spraznjena v skladu z navodili proizvajalca.

V zabojnik za ločeno zbiranje embalaže NE SODIJO:

  • Plastična embalaža nevarnih snovi ali njihovi ostanki (motorna in druge vrste mineralnih olj, sredstva za zaščito rastlin – pesticidi, barve, laki, redčila ipd.)
  • Umazana silažna folija
  • Kosovni plastični predmeti (otroške igrače, polomljeni plastični stoli ipd.)

MEŠANA EMBALAŽA – navodila za zbiranje mešane embalaže

 

Poznate razliko med embalažo in plastiko? Preverite in bodite boljši…

ni vsa plastika embalaža