Ekološki otoki

Smuka

Komunala Kočevje ima na območju občin Kočevje in Kostel postavljenih 96 ekoloških otokov. Na ekološki otok tako gravitira približno 180 prebivalcev.

Zemljevid lokacij ekoloških otokov je dostopen na spletni https://odpadki.komunala-kocevje.si/ekoloski-otoki/.

Ekološki otok sestavljata zabojnik za PAPIR in zabojnik za STEKLO volumna 1.100 l. Zabojnika sta namenjena ločenemu zbiranju odpadkov in sicer:

Med PAPIR sodijo:

DOMA: časopisi,revije, zvezki, knjige, koledarji, ovojnice, reklame, računi, katalogi, kartonska embalaža (manjša, zložena, papirne vrečke),…

V SLUŽBI: pisarniški papir, arhiva, kartonska embalaža, fascikli brez mehanizmov,…

Med papir NE SODIJO plastične vrečke, fascikli z mehanizmom, plastične mape, celofan in darilni papir iz umetnih mas, špirale na koledarjih, stranice rokovnikov iz umetnih mas, tapete, vreče za cement, krmo, lepilni trakovi, umazan papir, uporabljeni kozarci in krožniki iz papirja, mokre papirnate brisače in prtički,….

 

Med STEKLO sodijo:

DOMA: nepovratne steklenice, stekleni kozarci za vlaganje sadja in zelenjave, razbiti kozarci,…

V SLUŽBI: nepovratna steklena embalaža,…

Pomembno !!!

Vsej stekleni embalaži odstranimo pokrovčke, zamaške ter jo očistimo.

Med steklo NE SODIJO plastenke, kozarci in steklenice z vsebino, keramika, ravno okensko steklo in avtomobilsko steklo, žarnice, ogledala, kristal, pokrovčki steklenic in kozarcev,…

 

Na nekatere najbolj kritične ekološke otoke v mestu in njegovi okolici so bili v sklopu izvajanja pilotnega projekta postavljeni zabojniki za embalažo, kamor lahko gospodinjstva v primeru izrednega nastanka večje količine embalaže (npr. piknik, praznovanje rojstnega dne) pripeljete embalažo, ki presega volumen vašega rumenega zabojnika. Naprošamo, da embalažo ustrezno ločite, izpraznite in stisnete.

 

Največji »ekološki otok« predstavlja ZBIRNI CENTER  Mozelj.

P1000449

Občani lahko oddajo petnajst (15) frakcij odpadkov:

 • EMBALAŽA
 • PAPIR IN KARTON
 • STEKLENA EMBALAŽA
 • RAVNO STEKLO
 • KOVINE
 • TEKSTIL
 • PLASTIKA
 • LES
 • ORGANSKI ODPAD
 • MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
 • ELEKTRONSKA OPREMA
 • GUME
 • NEVARNI ODPADKI
 • GRADBENI ODPADKI
 • GRADBENI ODPADKI, KI VSEBUJEJO AZBEST

Oddaja večine odpadkov je za občane vključena v ceno storitve. Proti plačilu se oddajajo gradbeni odpadki nad 3,5 t na gospodinjstvo in gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest.