Dejavnosti

Družba večino svojega dela opravi na izvajanju gospodarskih javnih služb in sicer:

  • Zbiranje in odvoz odpadkov
  • Oskrba s paro in toplo vodo
  • Ravnanje z odplakami
  • Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
  • Splošna gradbena dela
  • Pogrebna dejavnost