Center ponovne uporabe Kočevje (CPU Kočevje)

Center ponovne uporabe

CPU logo_®

CPU Kočevje sprejema še uporabne in nepoškodovane izdelke, ki ji ne potrebujete več in so še uporabni. V procesu diagnostike se prepozna možnost nadaljnje uporabe. Nato se izvede proces »priprava na ponovno uporabo«, ki je specifičen za vsako skupino izdelkov.

Kaj to pomeni za občane Kočevja?

  •      Enostavna oddaja odvečne opreme in izdelkov
  •      Možnost nakupa kakovostnih izdelkov po dostopnih cenah
  •      Vključevanje težje zaposljivih iz lokalnega okolja.
  •       Izvajanje zaposlitvene rehabilitacije
  •      Možnost sodelovanja v kreativnih delavnicah z namenom pridobitve veščin na področju preoblikovanja odpadnih izdelkov

 

SKUPINE IZDELKOV, KI SO PRIMERNI ZA PONOVNO UPORABO

(te izdelke lahko oddate ali nabavite obnovljene po dostopnih cenah):

pohistvo

dom

sport

knjig  

gospod 

Ker morajo lokalne skupnosti sodelovati pri preoblikovanju v bolj krožno gospodarstvo in z izvajanjem predlogov zmanjšati učinke na okolje in emisije toplogrednih plinov, je zagotavljanje izvajanja priprave na ponovno uporabo ključnega pomena. V skladu z načrtovanimi ukrepi je potrebno do leta 2030 reciklirati 70 % komunalnih odpadkov in 80 % odpadne embalaže, od leta 2025 naprej pa je odpadke, ki se lahko reciklirajo, prepovedano odlagati na odlagališčih. Zato je ključen celovit pristop k implementaciji prednostnega reda ravnanja z odpadki in zagotavljanje preprečevanja nastajanja odpadkov.

Ker hierarhija ravnanja z odpadki kot prednostni vrstni red zakonodaje in politike preprečevanja nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi zahteva:

  •       preprečevanje nastajanja odpadkov
  •       priprava za ponovno uporabo;
  •       recikliranje