Ceniki

Cene za pravne in fizične osebe*

Prostor oglaševanjaDimenzijaPostavitev in odstranitev EUR/kosCena EUR/kos
Oglasni stebri in panojido vključno B1
nad B1 do B0

/
/
0,60/dan
0,80/dan
Čezcestni transparentido vključno 100 cm x 800 cm90,00** 5,00/dan
Obešanke na drogu javne razsvetljave170 cm x110 cm/1,50/dan***
Jumbo plakat - enostranski3000 cm x 4000 cm/90,00/teden
Jumbo plakat - dvostranski3000 cm x 4000 cm/160,00/teden

Izvajalec si pridržuje pravico, da posameznim strankam, glede na trajanje poslovnega odnosa, število in čas naročenih storitev ponudi do 50% komercialnega popusta. Komercialni popust ni mogoč v primerih političnega oglaševanja (oglaševanje političnih strank, list in posamičnih kandidatov in njihovih dogodkov, ne glede na to ali gre za kampanjo pred volitvami in referendumi ali ne).

Strankam se poleg stroška po tem ceniku zaračuna še občinska taksa po Odloku o občinskih taksah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 8/10).

* Pravne in fizične osebe so vsi subjekti, razen Občine Kočevje in krajevnih skupnosti na področju občine Kočevje.

** Pri čezcestnih transparentih se zaračuna strošek postavitve in odstranitve, ne glede na obdobje objave, za vsak dan objave pa še znesek po ceniku.

***Najkrajše obdobje, za katerega je moč naročiti objavo obešanke, je 60 dni.

Cene za Občino Kočevje in krajevne skupnosti na področju občine Kočevje

Prostor oglaševanjaDimenzijaPostavitev in odstranitev EUR/kosCena EUR/kos
Oglasni stebri in panojido vključno B1
nad B1 do B0

/
/
0,06/dan
0,08/dan
Čezcestni transparentido vključno 100 cm x 800 cm40,00 /
Obešanke na drogu javne razsvetljave170 cm x110 cm//
Jumbo plakat - enostranski3000 cm x 4000 cm/20,00/teden
Jumbo plakat - dvostranski3000 cm x 4000 cm/30,00/teden

Cenik pod to točko velja v primerih, ko je naročnik plakatiranja Občina Kočevje ali posamezne krajevne skupnosti v občini Kočevje za dogodke, katerih organizator oziroma soorganizator so.

Komercialni popust naročnikom pod to točko ni možen.

Odlok o občinskih taksah v občini Kočevje (Uradni list RS, št. 8/10).

Cenik za oglasne A-panoje

A-panoCENA
Plakatni pano0,37 EUR/dan
Postavitev panoja10,32 EUR/kos
Odstranitev panoja10,32 EUR/kos
Vzdrževanje enega plakatnega mesta na dan 4,13 EUR/dan

V času volitev organizatorjem volilne kampanje Občina Kočevje enakopravno nudi brezplačno plakatiranje. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest in vrstni red za redne volitve v občinske svete in volitve županov so objavljeni na spletni strani Občine Kočevje.