AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV S PREMIČNO ZBIRALNICO

JESENSKI ODVOZ NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV

Spoštovani!

Obveščamo, da bo akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico potekala med 24. in 26. septembrom. Vabimo vas, da odpadna jedilna in motorna olja, stare barve in lake, topila, škropiva, baterije, sijalke ter ostale nevarne odpadkov oddate pooblaščenemu zbiralcu Kemis d.o.o. po naslednjem razporedu:

  • četrtek, 24. september 2020
SPODNJI CVIŠLERJI od 8.00 do 8.15 na avtobusnem postajališču
ZGORNJI CVIŠLERJI od 8.30 do 8.45 pri ekološkem otoku
MAČKOVEC od 9.00 do 9.15 v križišču na začetku vasi
KOPRIVNIK od 9.30 do 10.00 pri ekološkem otoku
NEMŠKA LOKA od 11.00 do 11.15 pri ekološkem otoku
BREZOVICA od 11.30 do 11.45 pri tabli Brezovica, v križišču
PREDGRAD od 12.00 do 12.15 pri Kulturnem domu
KNEŽJA LIPA od 12.45 do 13.00 pri ekološkem otoku
MOZELJ od 13.15 do 13.30 pri ekološkem otoku
LIVOLD od 13.45 do 14.00 pri trgovini
KOČEVJE od 14.15 do 16.00 pri Športni dvorani

 

  • petek, 25. september 2020
FARA od 8.00 do 9.00 na prireditvenem prostoru
BANJA LOKA od 9.15 do 10.15 pri ekološkem otoku
MORAVA od 10.30 do 10.45 pri ekološkem otoku
NOVI LAZI od 11.00 do 11.15 pri ekološkem otoku
KOČEVSKA REKA od 11.30 do 12.15 na igrišču pri Kulturnem domu
ŠTALCERJI od 12.30 do 12.45 pri Gasilskem domu
ČRNI POTOK od 13.00 do 13.15 pri kapelici
DOLGA VAS od 13.30 do 13.45 pri Gasilskem domu
KOČEVJE od 14.00 do 15.30 na parkirišču pri TUŠ-u
LOŽINE od 15.45 do 16.00 na parkirišču pri Tušku

 

  • sobota, 26. september 2020
KOBLARJI od 8.00 do 8.15 pri ekološkem otoku pri barju
SLOVENSKA VAS od 8.30 do 8.45 pri ekološkem otoku
BREG od 9.00 do 9.15 pri ekološkem otoku (pri trafo p.)
MAHOVNIK od 9.30 do 9.45 pri Gasilskem domu
KOČEVJE od 10.00 do 12.00 na parkirišču v Kidričevi ulici
ŠALKA VAS od 12.15 do 12.30 pri Gasilskem domu
ŽELJNE od 12.45 do 13.00 pri bivši trgovini
KLINJA VAS od 13.15 do 13.30 pri Gasilskem domu
GORENJE od 13.45 do 14.00 pri ekološkem otoku (pri kapelici)
MLAKA PRI KOČEVJU od 14.15. do 14.30 pri ekološkem otoku pri HŠ 2
STARA CERKEV od 14.45 do 15.30 na parkirišču ob pokopališču